شیمی1و2و3

مطالب مرتبط باشیمی دبیرستان
 
 
 

پیوند ها

شيمي2 سوال تست و مطلب

سايت هاي مهم شيمي

نمایش شکل اوربیتال ها

فیش حقوقی

نمونه سوال شيمي 1

انواع روشهای تدریس

کانون دانش

شیمی2

شیمی3

جدول تناوبی

تصویر عناصر

بهترين سايتها ونرم افزارهاي شيمي

گروه شیمی شهرستان آران وبیدگل

بانك مقالات علمي

سايت هلال بن علي

 

مطالب اخير

نمونه سوال شيمي سوم و چهارم (پيش دانشگاهي) دي ماه 90

مسابقات تئوری آزمایشگاه شهرستان آران و بیدگل

نمونه سوال پیش دانشگاهی

نمونه سوال شیمی 2 خرداد 89

سوال هاي شيمي اول دبيرستان شهرستان آران و بيدگل

سوال هاي شيمي اول دبيرستان شهرستان آران و بيدگل خرداد 88

تست شیمی کنکور 89

سوال مسابقه آزمایشگاه شیمی اسفند 88

سوالات امتحان نهایی کشوری شیمی 3- خرداد 88

سوالات شیمی آزمون سراسری 1388

 
 

پیوند های روزانه

شیمی 1

شیمی 3

شيمي 2

 

امكانات جانبي

RSS 2.0

") Type Writer Status Bar 12 or 24 hours timer

ابزار وبلاگ
راهنمای وبلاگ نویسان
 
 

Weblog Themes By Blog Skin

سوال شیمی 1

باسمه تعالي                                             شيمي1                                                بخش دوم صفحه ي62-43

1-  فشار هواي معمولي چيست؟ درشكل مقابل فشار گاز را بدست آوريد.

 

نام اين دستگاه چيست ؟ وچه كاربردي دارد.   

 

2- شكل روبرو چه چيزي را نشا ن مي دهد ؟ وچگونه كار مي كند

 

3 – هوا كره چه كاربردي دارد؟

  

4- الف-  اوزون در قسمت پايين هوا كره نقش ............ و در قسمت بالاي هواكره نقش ........... دارد.     ب-  با افزايش ارتفاع از سطح زمين  دماي هوا كره ................  مي يابد.        پ-  با افزايش ارتفاع از سطح زمين فشار هواكره .................. مي يابد.

ت-  با افزايش دماي يك گاز در فشار ثابت حجم آن .......... مي يابد  ث-  با افزايش فشار يك گاز در دماي ثابت حجم آن .......... مي يابد

 

5- اچزاي اصلي و اجزاي جزئي  تشكيل دهنده ي هوا را به همراه در صد آن بنويسيد.

 

 

6- مهمترين منابع آلوده كننده ي هوا را نام ببريد.

 

 

7- به نظر شما هواي آلوده چه خطر هايي دارد؟

 

 

8- طبيعت هوا را چگونه تصفيه مي كند؟ آيا همه ي آلودگي هاي هوا توسط طـبيعت تصفيه مي شود؟

 

 

9- قانون بويل را تعريف كنيد؟

 

10- فشار هوا را تعريف كنيد. واحد اندازه گيري فشار هوا چيست ؟

 

 

25

25

25

دماc

 

 

50

حجم ml

1

4

2

فشارatm

 

 

100

فشار × حجم

227

90

45

0

دما c

 

363

318

273

دما k

 

66

58

50

حجم ml

 

18/0

18/0

18/0

دماk/ حجمml

 11- جدول هاي زير را كامل كنيد

  

  

12- گازها بر خلاف مايع ها و جامدها، ........... به اين علت مي توان گاز ها را فشرد تا حجم كم تري اشغال كنند. 

 

13- جه رابطه اي بين فشار وحجم يك نمونه گاز ، در دماي ثابت وجود دارد؟

 

14- قانون شارل را بنويسيد.

 

15- رابطه ي بين دما وحجم  گاز را در فشار ثابت بنويسيد.

 

16- صفر مطلق  چيست ؟ حجم گاز در صفر مطلق چقدر است؟ چرا رفتن به دماي پايين تر از صفر مطلق غير ممكن است؟ 

 

17- همه ي گازهاي سازنده ي هوا در شرايط عادي مطابق قانون هاي ......... . و  .......... رفتار مي كنند.

 

18- چهار مورد از نظريه ي جنبشي مولكولي گازها را بنويسيد.

 

19- فشار يك گاز نتيجه ي .............. ذره هاي سازنده ي آن با ديواذه ي ظرف است.

 

20- ميانگين انرژي هاي جنبشي گاز ها تنها به ............ گاز بستگي دارد.

21- گاز ايده آل چيست؟

22- هواي مايع چيست؟

23- چگونه مي توان اجزاي تشكيل دهنده ي هوا را از هم جدا كرد؟ توضيح دهيد.

 

24- افزون برتهيه ي گاز نيتروژن و اكسيژن ، گاز........... يكي از مهمترين فرآورده هايي است كه از هوا بدست مي آورند.

 

25- از نيتروژن چه استفاده هايي مي كنند؟( كاربرد هاي گاز نيتروژن را بنويسيد.)

 

26- اكسيژن در چه بخش هايي از كره ي زمين و به چه صورتي يافت مي شود؟

 

27- همه مواد غذايي – كربو هيدرات ها ، چربي ها و پروتئين ها – تركيبات ............ هستند.

 

28- كار هايي كه اكسيژن انجام مي دهد و براي ما مطلوب نيست را بنويسيد.(سه مورد)

 

29- مفاهيم اكسيد، اكسايش هواكره ،فشارو سوختن يا احتراق  را تعريف كنيد.

 

30- انرژي آزاد شده در هنگام احتراق به اندازه اي هست كه ماده ي سوختني را ابتدا به ............ تبديل كند و سپس آن را با ............ هوا واكنش دهد.

31- فلز سديم در تماس با هوا  به آهستگي با اكسيژن واكنش مي دهد و به ........... تبديل مي شود.

32- كار برد هاي گاز اكسيژن را بنويسيد.

 

33- كار برد هاي گازآرگون را بنويسيد.

 

34- فشار هواي استانداد چيست / مقدار آن چقدر است؟

 

35 - در بالاي كوه به علت ......... فشار هوا ارتفاع جيوه در لوله ي بارومتر ........ مي يابد.

 

36- با افزايش ارتفاع آّب در درياها، فشار آب .......... و دماي آب ............ مي يابد.

 

37- با افزايش ارتفاع هوا، فشار هوا .......... و دماي هوا ............ مي يابد.

 

38- اوزون در لايه هاي بالايي هوا كره نقش پالاينده و در در لايه ي پاييني هواكره نقش آلاينده دارد؟

 

39- لايه هاي هوا كره را نام ببريد.

 

40- با افزايش ارتفاع هواكره به دليل ..... تعداد ذرات هواكره ، چگالي هواكره ........... وفشار آن ........... مي يابد .

یکشنبه سوم دی ۱۳۸۵ |

 

اسلایدر